Nawa | Necati Kaya

Nawa

NAWAlution Gel2

YARA KAPATICI JEL

 • Yara iyileşmesini destekler
 • Yara çevresini optimize eder
 • Yara içerisindeki pH-değerini optimize eder.
 • Ağrısızca yarayı temizler
 • Biofilmleri ve tortuları kaldırır
 • Bioburden’i azaltır
 • Farklı ambalajları olduğu için ekonomiktir
 • Uzun süreli kullanımı mümkündür
 • Bilinen bir yan etkisi yoktur
 • Cilt dostudur
 • Parfümsüzdür

- Kronikleşmiş ve ilerlemiş yaraların ağrısız
temizlenmesi için
- Yara iyileşmesini hızlandırır.
- Kontamine (MRSA) ve kolonize olmuş yaraların
efektif dekontaminasyonunda etklidir.
- Biofilmlerin yıkımı ve kaldırılmasında aktif rol
oynar.
- Yara kabukları ve tortuların, örtü materyallerinin
yapışkanlarının ve kalıntılarının çözülmesinde ve
gevşetilmesinde kullanılır.
- Yara yüzeyinin ve çevresinin (pH-değeri) optimize
edilmesini sağlar.
- Diğer ürünlerin aksine tekrarlanan uzun dönemli
tedavilerde kullanılabilir.
- Diğer yarabakım ürünleri ile uyumludur.

YARA KAPATICI SOLÜSYON

temizleyici,
nemlendirici
dekontamine edici
kronik ve ilerlemiş yaralar için…

 • Yara iyileşmesini destekler
 • Yara çevresini optimize eder
 • Yara içerisindeki pH-değerini optimize eder.
 • Ağrısızca yarayı temizler
 • Biofilmleri ve tortuları kaldırır
 • Bioburden’i azaltır
 • Farklı ambalajları olduğu için ekonomiktir
 • Uzun süreli kullanımı mümkündür
 • Bilinen bir yan etkisi yoktur
 • Cilt dostudur Parfümsüzdür

Karakteristikleri:
- Kronikleşmiş ve ilerlemiş yaraların ağrısız
temizlenmesi için -Yara iyileşmesini hızlandırır.
- Kontamine (MRSA) ve kolonize olmuş
yaraların efektif dekontaminasyonunda
etklidir.
- Biofilmlerin yıkımı ve kaldırılmasında aktif rol
oynar.
- Yara kabukları ve tortuların, örtü
materyallerinin yapışkanlarının ve kalıntılarının
çözülmesinde ve gevşetilmesinde kullanılır.
- Yara yüzeyinin ve çevresinin (pH-değeri)
optimize edilmesini sağlar.
- Diğer ürünlerin aksine tekrarlanan uzun
dönemli tedavilerde kullanılabilir.
- Diğer yara bakım ürünleri ile uyumludur.